Mer om Månsarps Scoutkår

Månsarps Scoutkår harcirka 80 medlemmar.

I scoutkåren finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar.

I vår kår har vi fyra avdelningar fördelade på en bäver-, en spårar-, en upptäckar- och en äventyrar/utmanaravdelning.

Varje avdelning är uppdelad i patruller (små grupper). En patrull består av fem till åtta medlemmar. I patrullen får scouterna träna sitt ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla. Varje avdelning träffas en gång i veckan.

Kåren har en vald styrelse. Med ordförande, Vice ordförande, Sekreterare och Kassör samt ledamoter.

Kåren har också ett medlemsregister som uppdateras löpande.

Vi har en grupp med lite äldre scouter, såkallade stugfogdar som sköter om vår scoutlokal.

Vi är pågång att starta en föräldraförening för att kunna få hjälp med mindre insattser under året.