Kontakt

Månsarps Scoutkår är en ideell förening som leds av en styrelse.

Styrelsen tillsammans med ledarna i kåren planerar och genomför aktiviteter tillsammans.

Om du vill bli scout eller har ett barn som skulle vilja testa på scouting är ni välkomna att kontakta någon i styrelsen eller hels någon av avdelningsledarna för den åldersgrupp som känns lämplig.

Du hittar kontaktuppgifter till vänster på denna sida.

Har du en allmän förfrågan till vår scoutkår kan du maila den till: mansarpsscoutkar@gmail.com