Bergets dag

Uppbyggnad av månsarps scoutkår monter på bergets dag

Stefan klipper gräset.

Äventyrare och utmanare

Planering inför bergets dag.