Medlemsavgift

I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför. När vi har läger och hajker tillkommer oftast en extra avgift.

Medlemsavgiften 90 kronor till scoutkåren och 90 kronor till Scouterna per termin

Medlemsavgiften faktureras från scouterna centralt och en faktura kommer oftast 4-6 veckor efter att kåren har gjort en registrering av scouten i scouternas medlemsregister.

Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i Norrasmålands scoutdistrikt och Scouterna samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.