Bäverscout

Bäverscouter.

Förskoleklass – Årskurs 1

Onsdagar 17:30 – 18:30

Ledare:

Viktor Mortensson

0737 – 28 90 04

Marie Kullander

Arvid Wintenby

Olivia

 

Välkomna