Bäverscout

Bäverscouter.

Förskoleklass – Årskurs 1

Onsdagar 17:30 – 18:30

Ledare: Mari Kullander, Viktor Mortensson, Simon Dethorey och My Stark

Välkomna